Georgia

Nordiske statsborgere må ikke ha visum. Du er velkommen til å kontakte oss om regler for ikke-nordiske statsborgere.

Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter at man har forlatt landet og inneholde minst ett rent dobbeltoppslag (2 sider). Skadede eller istykkerrevne pass aksepteres ikke.

Kontakt oss

Adresse:
Østreiser
Kungsholmsgatan 14

SE-112 27 Stockholm