Reise betingelser

Nedenfor er de spesifikke reisevilkårene som regulerer avtalen mellom reisende og turoperatøren. Disse spesielle reisevilkårene erstatter og / eller supplerer, når det er aktuelt, de generelle reisevilkårene som er produsert av Svenske Forbrukerstyrelsen i samarbeid med bransjeforeningene.

 

Spesielle reiseforhold
Registreringsavgift
Registreringsavgiften er fr. SEK 400 per person avhengig av reise og må være østlig reise senest 10 dager etter bestilling av reisen. Registreringsavgiften trekkes fra ved den endelige betalingen av turen og medfører dermed ingen tilleggskostnad.

 

Endelig betaling
Endelig betaling for turen må være mottatt av Östresor senest 20 dager før avreisedagen, med mindre annet er angitt. Fullført betaling må bevises. Påminnelse sendes ikke ut. Hvis full betaling for turen ikke er mottatt av Östresor senest 20 dager før avreisedagen, har Östresor rett til å vurdere reiseplanen som kansellert og kreditert til registreringsavgiften.

Ved bestilling senere enn 20 dager før avreise, må hele reiseprisen betales umiddelbart.

 

Avbeställningskostnader
Følgende avbestillingsgebyr gjelder for alle reiser, med mindre annet er uttrykkelig angitt:

 • Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før avreise, må reisende betale registreringsavgift.
 • Ved avbestilling 30-15 dager før avreise, må reisende betale 25% av prisen på turen, men minst registreringsavgift.
 • Ved avbestilling 14-8 dager før avreise, må reisende betale 50% av reiseprisen, men minst registreringsavgift.
 • Hvis avbestillingen gjøres senere enn 8 dager før avreise, må reisen betale hele reiseprisen.
 • Visaavgiften refunderes ikke etter utfyllelse av visum (SEK 895 / visum).

 

Cruise med Moby SPL kan ikke forhåndsbestilles, bestillingen er bindende.

Avbestillingskostnader med Moby SPL
Følgende avbestillingsgebyr gjelder for alle reiser, med mindre annet er uttrykkelig angitt:

 • Ved avbestilling tidligere enn 35 dager før avreise, må reisende betale registreringsavgift.
 • Ved avbestilling 35-20 dager før avreise, må reisende betale 50% av reiseprisen.
 • Hvis avbestillingen gjøres senere enn 19 dager før avreise, må reisen betale hele reiseprisen.
 • Avbestillingen av cruise som tilbys til en spesiell pris, må reisen betale hele turen.

 

Trans-Siberian Railway:

 • Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før avreise: registreringsavgift.
 • 30-15 dager før avreise: Registreringsavgift + 50% av totalprisen på turen.
 • Senere enn 15 dager før avreise: total reisepris.
 • Visaavgiften tilbakebetales ikke etter at visumet er utstedt.

 

MiG-fly:
 • Avbestillingsvilkår blir varslet ved hver enkelt bestilling.
 • Visaavgiften tilbakebetales ikke etter at visumet er utstedt.

Hvis det ikke er kansellering, og den reisende ikke ankommer på tid og sted angitt for avgang, eller hvis reisen ikke kan delta i eller fullføre reisen fordi han mangler nødvendige dokumenter for turen, for eksempel et gyldig pass, nødvendige visa etc., eier Östresor Retten til å kreditere totalprisen på turen.

 

Avbestilling kan gjøres på følgende måte:
Hverdager (mandag-torsdag) kl 09:30 - 17:00, (fredag) kl 09:30 - 16:00 på telefon 08 120 23 800. Det er også mulig å legge igjen en beskjed på telefonsvareren utenfor kontortiden.
24/7 via e-post info@ostresor.se.
Ved kansellering skal eventuelle utfylte reisedokumenter returneres til Östresor umiddelbart for å motta tilbakebetaling i henhold til gjeldende vilkår for avbestilling av reise.

 

Avbestillings
For avbestillingsforsikring refererer Östresor til Gouda Travel Insurance, som er et stort og etablert forsikringsselskap. Avbestillingsforsikringen er lett signert direkte med Gouda Travel Insurance og er gyldig i henhold til vilkårene.

 

Endringer i priser og kontraktsvilkår
Östresor forbeholder seg retten til å foreta endringer i informasjon på nettsiden eller i prislisten / faktaark / katalog før avtalen med den reisende.

Östresor forbeholder seg også retten til å gjøre endringer i kontraktsbetingelsene for en bestemt reise etter at avtalen er inngått. Östresor arbeider for å endre vilkårene i avtalen dersom dette ikke er nødvendig av praktiske eller kommersielle årsaker. Ved endring av kontraktsvilkårene gjelder bestemmelser i lov om pakkereiser §12.

 

Endringer i reisens gjennomføring
Dagsprogrammer for turer og utflukter kan bli påvirket av ulike uforutsette omstendigheter (f.eks. Værforhold, kanselleringer eller forsinket transportmiddel etc.) som kan føre til endringer i daglige programmer som er nødvendige. Forandringer av denne typen innebærer generelt ikke prisreduksjon. Östresor forsøker alltid å håndtere uforutsette omstendigheter på en slik måte at reisen påvirkes så lite som mulig.

Hvis reisen mislykkes fra bestemte transporter eller på annen måte ikke bruker tjenestene som er inkludert i turen, kan ingen kompensasjon forventes.

 

Endringer på reisendes initiativ
Endring av reisen som er laget av den reisende og som innebærer endring av destinasjon, avgangssted, reiselengde, avgangstid, overnatting eller pris, skal betraktes som avbestilling og ny bestilling. For dette tas en kostnad i henhold til kanselleringsregler ovenfor. Avbestillinger av reisende skal anses å ha funnet sted på det tidspunktet varselet om kansellering er mottatt av Östresor.

Justering av en eller flere deler av det allerede bestilte arrangementet medfører en fraktkostnad på SEK 250 pr. Person og en endret del av arrangementet.

 

Overføring av reise
Enkeltpersoner kan overføre reisen til en annen person opptil seks uker før avreise. Den nye reisende må oppfylle vilkårene for reisen, for eksempel pass og visa. Overføringen er knyttet til et håndteringsgebyr på SEK 500, samt eventuelle tilleggskostnader. Östresor har rett til å nekte overføringen dersom gjeldende forskrifter fra flyselskapet eller myndigheten ikke tillater det samme.

 

tur Lengde
Den angitte reiselengden dekker ikke alltid hele dagen, men er oppgitt av praktiske grunner i henhold til avreisedagen eller returdatoen.

 

Minimiantal
Minimum antall deltakere som kreves for reisen:

 • Transsibirisk jernbane på egenhånd, helgedagstur til Tsjernobyl, Klassisk Georgia, Oppdag Georgia, Mongolia på hesteryggen:
 • Ingen minimumsgrense
 • Klassisk Mongolia, Vandring rundt innsjøens dal, motorsykkel i
 • Gobi-ørkenen: 4 deltakere
 • Andre turer: 10 deltakere

 

Faktura og reisedokumenter
Det er reisendes ansvar å kontrollere at bestillingsinformasjonen er korrekt på både faktura og reisedokumenter. Det er spesielt viktig at for- og etternavn staves på samme måte som i passet. Hvis reisedokumenter inneholder passnummer, er dette også spesielt viktig å sjekke. Eventuelle feil skal rapporteres umiddelbart.

 

Flybilletter

Östresor frasier seg ansvar for endringer i flygtider som foregår av flyselskaper og flyvetider bør derfor betraktes som foreløpige (inkludert de som er oppgitt i bookingbekreftelsen).

For alle typer flybilletter, hvis passasjer ikke bruker avreise, blir muligheten til å bruke returreisen fortapt. Dette skyldes at alle gjenværende flyruter automatisk blir kansellert av det aktuelle flyselskapet, noe som er utenfor Östresors kontroll.

En billett kan ikke endres siden den er utstilt. Vanlige flyselskaper aksepterer generelt ikke navnendringer, så det er svært viktig at navnet ditt på flybilletten er stavet riktig og tilsvarer informasjonen i passet ditt.

For de billettene som er konsertbilletter med rutefly, blir vilkårene varslet ved hver enkelt bestilling.

 

Bagasjen

Östresor er ikke ansvarlig for reisendes bagasje eller personlige eiendeler. Vi anbefaler at våre reisende aldri pakker ned tyveriutsatte varer eller kontanter i bagasjen som er sjekket inn eller forlatt uten tilsyn.

 

Östresor ansvar for gjennomføringen av turen
Östresor er ansvarlig for reisen som er oppgitt i bestillingsbekreftelsen.

Reisende er forpliktet til å sjekke alle reisedokumenter selv når de mottas. Hvis reisen / gruppen finner ut at noe mangler eller er feil på turen, bør Östresor kontaktes så snart som mulig (Östresor kan kontaktes direkte eller med hjelp av reiseleder / veileder / representant), slik at Östresor får en rimelig mulighet til å rette feilen under turen. Hvis den reisende / gruppen ikke kontakter Östresor når feilen oppdages, bortfaller retten til å kreve erstatning på problemet.

Hvis feilen utbedres innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for den reisende / gruppen, kan erstatningskrav ikke gjøres mot Östresor. Hvis Östresor kun får beskjed om feilen etter at du har returnert hjem, kan ikke erstatningskrav gjøres. Eventuelle klager må sendes til Östresor senest 30 dager etter retur hjem.

Østreiser er ansvarlige for feil under turen, med mindre:

 • Feilene skyldes tredjepart.
 • Feilene skyldes omstendigheter utover Östresor eller våre partners kontroll, og kunne ikke forutses når du bestilte turen.
 • Feilene skyldes å tvinge store eller tvinge store liknende forhold

 

Reservasjon for utskriftsfeil
Östresor forbeholder seg retten til å skrive ut og rette feil i publikasjoner.

 

Teknisk arrangør
Östresor International Travel AB
Kungsholmsgatan 14
112 27 Stockholm
Tlf: 08 120 23 800

 

Om reisegarantier

Reisegaranti er en økonomisk beskyttelse for reisende når en tur er kansellert eller kansellert. Reisende kan deretter søke om kompensasjon fra reisegarantien. Reisegarantiloven gjelder for:

 

Helligdager i pakken
En pakkereise er et arrangement som består av transport og overnatting eller noen av disse tjenestene i kombinasjon med turisttjeneste, noe som utgjør en ubetydelig del av arrangementet, og som ikke er direkte knyttet til transport eller overnatting, for eksempel leiebil, teaterbilletter eller inngang til en sportsbegivenhet. En pakkereise må være lengre enn 24 timer eller inneholde overnatting. En pakkereise selges til en totalpris eller til forskjellige priser som er knyttet til hverandre. Reisegarantien må være tilgjengelig for alle pakkereiser, uansett om de selges til privatpersoner eller selskaper.

Reisegarantiloven gjelder også for følgende turer hvis de er kjøpt av privatpersoner:

 

Pakke-lignende turer
Reisegaranti dekker de som kjøper pakkelignende turer, dvs. turer som består av separate transport- og overnattingstjenester som sammen har betydelig likhet med en pakketur. Kombinasjonen skal vises som en naturlig enhet.

Søknad om kompensasjon må ha blitt sendt til reisegarantikomiteen senest tre måneder etter at reisen er kansellert, kansellert eller av annen grunn ikke blitt kansellert.

For mer informasjon, gå til www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet / Resegarantinämnden på 08 700 08 00.

 

Standard pakkereiserinformasjon

 

De kombinerte reisetjenestene som tilbys er en pakkereise i henhold til direktiv (EU) 2015/2302.

Derfor er du dekket av alle EU-rettigheter som gjelder for pakkereiser. Östresor er fullt ansvarlig for å sikre at pakkereisen som helhet er ordentlig fullført.

I tillegg har Östresor, ved lov, beskyttelse til å tilbakebetale betalinger, og når transport er inkludert i pakkereisen, må du sørge for hjemtransport dersom det eller de blir insolvente.

Sentrale rettigheter i henhold til Direktiv (EU) 2015/2302

- Reisende vil motta all viktig informasjon om pakkereisen før de går inn i pakkereiseringsavtalen.

- Det er alltid minst en forhandler som er ansvarlig for at alle reisetjenester som inngår i avtalen, er oppfylt.

- De reisende mottar et nødtelefonnummer eller informasjon om et kontaktpunkt hvor de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.

- Reisende kan overføre pakkereiser til en annen person, med rimelig varsel og muligens mot en ekstra kostnad.

- Pakkeprisen kan kun forhøyes dersom spesialkostnadene øker (for eksempel drivstoffpriser), og hvis dette er uttrykkelig angitt i avtalen, og i alle fall senest 20 dager før pakken starter. Hvis prisen økes med mer enn 8% av prisen på pakkerturen, kan reiseren si opp avtalen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å heve prisen, har reiseneren rett til prisreduksjon dersom de aktuelle kostnadene faller.

- Reisende kan si opp avtalen uten å betale et avbestillingsgebyr og få full refusjon av alle betalinger hvis noen av de viktigste delene av pakkereisen enn prisen endres vesentlig. Hvis handelsmannen som er ansvarlig for pakkerturen setter pakkerturen før pakketurstens start, har passasjerene krav på refusjon og kompensasjon, hvis det er aktuelt.

- Reisende kan i ekstraordinære tilfeller si opp kontrakten før pakkedagens start uten å betale et avbestillingsgebyr, for eksempel ved alvorlige sikkerhetsproblemer på destinasjonen som vil trolig påvirke pakketur.

- I tillegg kan reisende si opp avtalen når som helst før starten av pakkerturen for en rimelig og begrunnet avbestillingsgebyr.

- Hvis det ikke er mulig å levere betydelige deler av pakkereisen i henhold til avtalen etter starten av pakkereisen, må det gis passende alternative avtaler uten ekstra kostnad. Reisende kan si opp avtalen uten å betale et avbestillingsgebyr dersom tjenestene ikke oppfylles i henhold til avtalen, og dette påvirker i stor grad pakkerturets ytelse og arrangøren løser ikke problemet.

- Reisende har også rett til prisreduksjon og / eller erstatning for skade dersom reisetjenestene ikke er oppfylt eller ikke er oppfylt.

- Arrangøren må gi støtte dersom en reisende er i vanskeligheter.

- Hvis arrangøren eller i noen medlemsstater blir forhandleren insolvent, vil betalingene bli refundert. Hvis arrangøren eller eventuelt forhandleren blir insolvent etter pakkenes start, og hvis transport er inkludert i pakketur, er passasjerens hjemtransport sikret. Östresor har tatt ut beskyttelse i tilfelle insolvens med Skandinaviska Enskilda Banken AB. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvis det er relevant, den kompetente myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se dersom tjenester ikke leveres som følge av Östresors insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 i form som det er innlemmet i nasjonal lov er tilgjengelig her