Reise til Minsk

Reiser til Minsk

Under Hviterusslands dramatiske historie har landet blitt erobret, styrt og iblant plyndret av en rekke fremmede makter. På 500-tallet ble landet kolonisert av slaviske folkestammer, og på 800-tallet ble det innlemmet i Kievriket.

Under vikingtiden brukte vikingene de hviterussiske elvene som transportårer på sine reiser i østerled som ofte sluttet i Konstantinopel. Vikingene etterlot varige spor i denne regionen og vikingkongen Ragnvald skal ha styrt vikingriket i østerled fra den hviterussiske byen Polotsk. Under annen verdenskrig ble Hviterussland utsatt for en utrolig ødeleggelse. Det faktum at Minsk i prinsippet var helt jevnet med jorden etter annen verdenskrig gjør at byen kunne gjenoppbygges nesten helt og holdent i tidstypisk sovjetisk stil, og mange betrakter Minsk som det best bevarte eksempelet på Stalins arkitektur med brede gater og storslåtte bygninger. Om natten lyser byen gjennom de mange fasadebelysningene og det er kanskje akkurat om natten at byen er mest imponerende.

Vi arrangerer reiser til Minsk. Vennligst kontakt oss for prisinformasjon.

Kontakt oss

Adresse:
Østreiser
Kungsholmsgatan 14

SE-112 27 Stockholm

Sweden