Databeskyttelsespolitikk for Östresor

personvern
Din personlige informasjon
Östresor International Travel AB ("Eastern Travel", "vi", "oss") verdsetter privatlivet til våre kunder / besøkende på nettstedet.

Vårt mål med denne policyen er å tydelig beskrive hvordan Östresor samler, bruker, overfører og lagrer informasjon om deg, for å få deg til å føle deg trygg på at dine personlige data er i trygt lagringsplass. Östresor utfører all behandling av personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven (PuL) og den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR).

personvern Ansvarsfraskrivelse

Östresor er personaldirektør for behandling av personopplysninger på Östresor nettsted. Personlige data innsamlet av Östresor behandles for de formålene som er angitt nedenfor.

kontakt detaljer
Du kan kontakte oss via e-post på info@ostresor.se, via vanlig post på Östresor, Box 572, 101 31 Stockholm eller på telefon +46 8 120 23 800.

Innsamling av personopplysninger

Hva er personlig informasjon?
Personlige data er noen form for informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person som er i livet. Dette gjelder for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Hvordan samler vi personlig informasjon og hvilken informasjon vi samler inn?
Östresor samler personopplysninger på flere måter, men hovedsakelig direkte fra deg.

Informasjon samlet i forbindelse med bestilling og reise
Når du bestiller en tur på ostresor.se, i vår butikk eller via telefon, samler vi personlig informasjon fra deg for å kunne oppfylle bestillingen din. Det er informasjon som navn, adresse og kontaktinformasjon, samt hvor det er nødvendig for turen, også fødselsdata, kjønn, passnummer, nasjonalitet, fødested og siste gyldighetsdato for passet. Hvis bestillingen inkluderer barn, samler vi inn samme informasjon som ovenfor angående barnet.

Når du reiser med oss, samler vi også informasjon om reisen din. Det er i tillegg til ovennevnte informasjon, f.eks. bestillingsnummer, destinasjon, reiselengde og hvilke andre tjenester du valgte å bruke under turen.

Informasjon samlet inn av personlig kontakt
Vi samler personlig informasjon fra deg når du kontakter oss. I første omgang samler vi inn de personlige dataene som trengs for å svare på spørsmålet ditt eller håndtere saken din. Ved personlig kontakt samler vi også inn de andre personopplysningene du velger å sende til oss. Det kan vær informasjon om allergier, helsemessige forhold for deg eller andre personer på din reise eller bestilling.

Oppgaver samlet inn fra noen annen enn deg
Når du kontakter oss, skjer det at en person gir personlig informasjon om andre personer i et reiseselskap. Östresor antar at personen som forlater informasjonen, har samtykke fra alle reisende til å sende inn disse personopplysningene. Hvis du ikke har gjort en bestilling selv, samler vi personlig informasjon om deg fra den personen som foretar bestillingen.

Håndtering og lagring av personopplysninger

Östresors juridiske grunnlag for å behandle dine personlige data
Eastern reiser med personlige opplysninger lovlig. Det kan hende at en viss personlig informasjon behandles både med støtte av oppfyllelsen av reisekontrakten, spesielt med samtykke eller på grunnlag av at oppgaven er nødvendig for å oppfylle andre rettslige forpliktelser.

Dette betyr at selv om du trekker tilbake samtykket og behandlingen som er basert på samtykket, opphører, kan personopplysningene forbli hos oss til andre formål. I hovedsak behandler vi informasjonen din for å oppfylle en avtale hvor du er en fest, for eksempel reisevilkårene.

Ledelse av turen
For å kunne levere de reisetjenester du har bestilt fra oss, bruker vi dine personlige opplysninger. Informasjonen brukes til å vise billetter og reisedokumenter, gjøre hotellreservasjoner og betale for de tjenestene du har bestilt. Hvis du har bestilt flere tjenester, for eksempel overførings- eller utfluktspakker, brukes informasjonen på samme måte som å levere disse tjenestene. Administrasjon av reisen din inkluderer også bruk av postene dine for regnskap, oppgjør og revisjon, kreditt- eller andre debetkortbekreftelser.

nyhetsbrev
Hvis du abonnerer på vårt nyhetsbrev, bruker vi dine personlige opplysninger til å sende deg nyhetsbrevet. Det kan være informasjon som e-postadresse og reisepreferanser.

juridiske krav
Endelig kan behandlingen av dine personopplysninger også finne sted for at vi skal kunne oppfylle forpliktelser i henhold til lover og forskrifter, for eksempel om sikkerhet og regnskap / regnskap.

perioder av retensjon
Östresor følger god praksis i reiselivsbransjen, og vi lagrer bare dine personlige data så lenge det er nødvendig for behandlingens formål.

Vi lagrer alle personlige data vi samler inn i vår kundedatabase. I kundedatabasen lagres personopplysninger og reisehistorie i to (2) år hvis du ikke har avtalt at vi kan lagre informasjonen lenger. Hvis du er spesielt enig, lagrer vi dine personopplysninger i opptil 10 år.

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet, blir kontaktinformasjonen din lagret så lenge du velger å fortsette å motta nyhetsbrevet.

De samme personopplysningene kan lagres på flere forskjellige steder til forskjellige formål. Dette betyr at en oppgave som er slettet av et system fordi den ikke lenger er nødvendig, kan forbli i et annet system der det er lagret med samtykke eller til et annet formål der personopplysningene fortsatt er nødvendige.

Östresors tekniske og organisatoriske tiltak for sikker behandling av dine personopplysninger
Vi tar løpende tiltak for å overholde prinsippene for databeskyttelse, og vi vurderer kontinuerlig risikoen forbundet med personlig databehandling som finner sted og tar de nødvendige sikkerhetstiltak for å redusere risikoen.

Utlevering av personopplysninger

Kontraktspartnere og IT-leverandører
Vi bruker en rekke ulike IT-tjenester og IT-systemer i vår virksomhet. I noen av disse lagres og lagres personopplysninger. Noen systemer er sky løsninger eller installert hos leverandøren, og betyr at vi overfører personlige data til leverandøren. I disse tilfellene er leverandøren vår personaldirektør og håndterer informasjonen om vårt oppdrag og i henhold til våre instruksjoner.

betalingsløsninger
Vi bruker eksterne leverandører til å håndtere utbetalinger. Disse leverandørene får tilgang til personlig informasjon i form av navn, adresser og betalingsinformasjon. Denne ledelsen er nødvendig for at vi skal kunne levere de tjenestene du har bestilt fra oss.

Leverandører av reise-relaterte tjenester
For å levere noen av de tjenestene du har bestilt fra oss bruker vi underleverandører og kontraktspartnere. Det er ofte nødvendig for oss å gi personlig informasjon til dem for at tjenesten skal kunne utføres.

hotell
Vi ansetter hotell på kundeforespørsel. Disse hotellene har tilgang til personlig informasjon som trengs for å bestille. Det er for eksempel informasjon om navn, fødselsdato, alder og kjønn for alle reisende på bestilling.

flyselskaper
Vi ansetter flyselskaper på forespørsel fra kunder. Flyselskapene får tilgang til personlig informasjon om de reisende som skal reise med de respektive flyselskapene. Det er informasjon om navn, fødselsdato, alder og kjønn for alle reisende på bestilling. Overføringen av reisendeinformasjon gjøres enten via datasystemene Amadeus eller direkte til flyselskapet med passasjerlister, såkalte pax-lister.

Utlevering til tredjelande
Östresor arrangerer turer til land utenfor og innenfor EU / EØS-området. Dette betyr at personopplysninger kan overføres til partnere i disse landene for samme formål som beskrevet ovenfor. Uansett hvilket land Östresor overfører dine personopplysninger, oppfyller Östresor sin plikt til å sikre at det er et godt beskyttelsesnivå for dine personopplysninger.

Dine rettigheter

Nødvendig håndtering av personopplysninger og ledelse med støtte fra samtykke
Personlig databehandling som er nødvendig for at vi skal kunne inngå en avtale med deg eller for oss for å kunne oppfylle en juridisk forpliktelse, er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne samle inn og administrere dine personlige data for noe annet formål, samtykker du i behandlingen. Du gir samtykke til håndtering av dine personlige opplysninger når du bruker våre tjenester på ostresor.se/östresor.se eller når du kontakter våre reisedirektører.

Tilbaketrekking av samtykke
Du kan til enhver tid velge å tilbakekalle samtykket ditt ved å kontakte oss, og vi vil da slette personopplysningene og avslutte behandlingen som var dekket av samtykket.

Det kan hende at en bestemt personopplysning behandles både med samtykke og på grunnlag av at oppgaven er nødvendig eller med støtte fra andre regler. Dette betyr at selv om du trekker tilbake samtykket og behandlingen som er basert på samtykket, opphører, kan personopplysningene forbli hos oss til andre formål.

Rett til å få informasjon om hvilke personlige data vi har lagret om deg
Hvis du vil ha informasjon om hvilken informasjon Östresor har registrert om deg, kan du søke om dette skriftlig. Vær oppmerksom på at du må sende inn din forespørsel skriftlig, da den må inneholde din signatur. Du finner juridisk støtte til denne rettigheten med registerutdrag i personopplysningsloven § 26.